QM230
건조기  Convection Drying Oven 홈 > 제품소개

초자 및 각종 시료의 건조와 멸균 및 수분측정을 위한 장비로 내열시험과 소재의 건조등 다양한 용도로 조절하여 사용할 수 있는              다목적 장비이다.
 
● Standard : 각종 규격기준에 준함

상세이미지

상세이미지

  • 이전목록

feature img

 Specifications

 

MODEL

          QM230S           

                    QM230M

         QM230L           

  DIMENSION (IN)

  450(W) X 450(D) X450(H)mm

  500(W) X 500(D) X600(H)mm             

  600(W) X 500(D) X1000(H)mm

  DIMENSION (OUT)   590(W) X 778(D) X 865(H)mm   640(W) X 828(D) X 1015(H)mm   740(W) X 828(D) X 1463(H)mm
  CAPACITY   91 Liter   150 Liter   300 Liter
  SHELVES   2EA   3EA   4EA
  POWER   1.2Kw, 220V, 60HZ   1.5Kw, 220V, 60HZ   2.2Kw, 220V, 60HZ
  TEMP. RANGE   RT~250℃
 5℃ ~ 350℃ (High Temp. Option)
  TEMP. ACCURACY   ± 1℃ AT 100℃

 

연관제품