QM930D
열경사시험기  Heat Gradient Tester 홈 > 제품소개 > 필름

필름의 열봉합 상태와 Sealing 강도를 측정하기 위한 장비로 5개의 Heating Plate에 열경사를 주어 동일한 압력과 시간으로 시험편을    열봉합 후 시편의 임계온도와 성형도 및 열봉합 강도를 측정하기 위한 장비이다. 정밀 PID 온도제어와 일체형 블록 구조식 특수 성형 연마(표면조도 ±0.001)로 시험편 제작 시 균일하고 안정적인 압력 분산과 정밀한 두께 및 깨끗한 실링 표면을 제공한다.
 
● Standard : ASTM F 88, JIS Z1521,Z 1514
● Application : 열수축필름, OPP필름, 성형증착필름 등

상세이미지

상세이미지

상세이미지

  • 이전목록

feature img

Specifications

 

         MODEL          

                    QM930                   

                 QM930D                

   Material                 

   S45C & 특수분체도장

   Plate Material

   SKD 특수강

   Sealing Area

   10 x 25mm (Option : 1Ch, 15x180mm)

   Pressure

   Max. 10Kgf/㎠ (1Mpa)

   Temp. Range

   RT ~ 250℃

   Temp. Accuracy

   ± 0.1℃ at 120℃

   Indicator    X   LCD Touch Screen Type
   Centralized Controller    X   O
   Date Memory    X   20Ea
   Safty Pedal   Analog S/W Pedal   Auto Lock S/W Pedal
   Standard

  ASTM F 88, JIS Z 1514

   Dimensions

  500W x 370D x 570Hmm 

   Net Weight   35Kg 

 

연관제품

연관제품

일반형만능재료시험기

QM100S

연관제품

수동 시편절단기

QM130

연관제품

마찰계수시험기

QM110CF